KAMP PARCELA B i C, 75m2

Parcela od 75 m2 sa priključkom za struju i vodu, šljunčani dio za parking + travnati dio, preporuka za manje kampere i šatore

VAŽNE INFORMACIJE